Leje regler/Info

Gældende regler for leje af Stenmagle og Omegns Forsamlingshus:
 

Vilkår for leje af lokaler i Stenmagle forsamlingshus 

Alle lejere skal være i besiddelse af et andelsbevis for at kunne leje forsamlingshuset. 

Huset kan IKKE lejes af personer under 18 år.
Formålet med udlejningen skal oplyses til udlejeren i kontrakten. 

Der må ifølge brandvedtægterne KUN være 150 personer i huset.

Depositum tilbagebetales ikke ved afmeldning af udlejningen.

Intet inventar eller service må fjernes, overtrædes dette pålægges der et gebyr på 2.000 kr.

Forvolte skader på bygninger, lokaler og inventar erstattes af lejeren til dagspris.

Huset:
Ophængning af pynt på vægge skal ske på de afmærkede område, samt på opslagstavlerne.

Lokalerne skal efter endt brug afleveres i rydelig stand dvs.:

- Stole og border er sat på plads og tørret af.

- Begge køkkener er rengjort og gulvet i kælderen er vasket.

- Gryder og porcelæn er vasket op og sat på plads.

- Gulvene i salene er fejet.

- Alt skrald er fjernet, også på toiletterne og båret ud i containerne inden mandag morgen eller efter aftale med udlejer.

NB! Desværre er ikke alle lige pertentlige med opvasken og der kan derfor være urent service. Stenmagle forsamlingshus påtager sig ikke ansvaret for dette, men beder lejeren selv at tjekke service inden det sættes på bordet.

Udlejning:
Udover de lejede lokaler er borde, stole og køkken til fri rådighed.

Der træffes aftale med udlejer om tidspunkter for lejers afhentning og aflevering af nøgle.

Den store sal måler B8,40 x L14,70, andre mål kan oplyses ved henvendelse til udlejer.

Der er ikke højtaler eller musikanlæg
 
Der SKAL spilles for LUKKEDE døre/vinduer ifølge politivedtægten.
 
Stenmagle og Omegns Forsamlingshus